Virtual Aviation Reference
REDSTAR
Download Airplane Comparisons and other useful materials    
 
     
Πολεμικ αεροσκφη, στρατιωτικ αεροσκφη, μαχητικ


An - 124-100M Ruslan

Εμπορικ Μεταγωγικ Αεροσκφος

   

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφες απ την προσωπικ συλλογ του Κωνσταντνου Πανιτσδη

An-124-100M - Αεροσκφος εμπορικς κδοσης μεταφορς εμπορευμτων. Αναπτχθηκε και πιστοποιθηκε με βση το An-124 Ruslan / An-124-100. Συγκεκριμνα πρκειται για μια εκσυγχρονισμνη κδοση, με την ονομασα An-124-100M, η ποια εξελχθηκε με την εταιρεα JSC “Aviastar”. Ο εκσυγχρονισμς του σκφους αφορ στην βελτωση των πτητικν χαρακτηριστικν και στον εξοπλισμ του απ εγχριες βιομηχανες και των εταιριν Collins και Litton, μεινοντας τσι τον αριθμ των μελν του πληρματος στα 4 τομα, στην βελτωση και αξιοπιστα της ασφλειας πτσης και στην ακρβεια πλογησης. Το προωθητικ σστημα του Antonov τροποποιθηκε, με ειδικ ηχο-απορροφητικ στοιχεα (σμφωνα με προδιαγραφς του κεφαλαου 3 του παραρτματος 16 των προτπων κατ ICAO, για τη μεωση του θορβου).

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis

An-124-100M - Εμπορικ Μεταγωγικ Αεροσκφος © Konstantinos Panitsidis
(Κντε κλκ στην εικνα)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

An-124-100 (M) – Μεταγωγικ αεροσκφος, με βση το An-124-100 με κριο προορισμ την μεταφορ υπερμεγθων φορτων. Πρκειται για να υψηλοπτρυγο, τετρακινητριο αεροσκφος με ανασυρμενο σστημα προσγεωσης.
Πλρωμα. Αποτελεται απ εξαμελς πλρωμα (τον Κυβερντη, τον συγκυβερντη, τον ναυτλο/πλοηγ, τον ιπτμενο μηχανικ, ηλεκτρολγο, και τον χεριστη ασυρμτων, με τις θσεις τους εγκαταστημνες στην αριστερ πλευρ τον πιλοτηρου, εν οι θσεις ιπτμενου-μηχανικο και του ιπτμενου-μηχανικο-ηλεκτρολγου απ την δεξι πλευρ του πιλοτηρων. Παρχεται προαιρετικ και η θση χειριστ-θαλμων φορτων, λλα τις εργασες του μπορε να εκτελσει νας απ τους ιπτμενους-μηχανικος.

τρακτος. Αποτελεται απ δυο ορφους, σχματος “8” με ακτνα στο νω τμμα 1,9 m και στο κτω τα 3,8 m. Η δομ της ατρκτου αποτελεται συνολικ απ 123 δοκος (στον εγκρσιο ξονα).

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis
τρακτος

Εσωτερικ διαρρθμιση καμπνας: Η καμπνα φορτου με μκος 36,5 m (συμπεριλαμβανομνης: και της ρμπας και του εμπρσθιου τμματος – 43,45 m), πλτος – 6,4 m (με μγιστο πλτος δαπδου 6,68 m) και ψος 4,4 m. Για πρσδεση φορτου το σκφος εναι εφοδιασμνο με επιδαπδια γκιστρα προσδσεως φορτου τα οποα ανρχονται σε 365.

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis
τρακτος

Το σκφος παρχει ικαντητα μεταφορς φορτου: σε δο μονς σειρς – ερπυστριοφρα οχματα και τροχοφρα οχματα λων των τπων, με φορτο αν ξονα κατ την φρτωση μονς σειρς – ως 12.000 kg και σε διαμρφωση διπλς σειρς – ως 10.000 kg.

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis
Για ευκολα φορτοεκφρτωσης ογκωδν φορτων, το σστημα προσγεωσης μπορε να γονατσει (στο ργχος – 8 μορες και στο ουραο τμμα – 12 μορες) μεινοντας την απσταση απ το δαφος στηριζμενο σε ανασυρμενα στηργματα εν με κανονικ διαρρθμιση του Σ/Π (χωρς να γονατσει) εναι 17 μορες..

Υπρχουν δο πρτες φορτου – στο ργχος με νοιγμα, με αντστοιχες διαστσεις της καμπνας φορτου και του ουραου τμμα με (πρτα-ρμπα φορτου) με διαστσεις 6,4 x 3,6 m.
Απ την αριστερ πλευρ του ργχους υπρχει μια πρτα εισδου (1.075 x 1.885 mm), εν αριστερ της δομς η θυρδα εξδου κινδνου (850 x 1.400 mm) και στο δετερο κατστρωμα στο χρο συνοδεας / επιβατν και απ τις δο πλευρς υπρχουν θυρδες εξδου κινδνου (850 x 1.500 mm).

Για την διευκλυνση φρτωσης-εκφρτωσης φορτου, το σκφος εναι εξοπλισμνο με δυο βαρολκα με δυο ανυψωτρες με ανυψωτικ ικαντητα 5.000 kg καστος και ηλεκτρικ βαρολκα σε κυλιμενο σιδηρδρομο κατ μκος της ατρκτου (αριστερ και δεξι) μπορον να χρησιμοποιηθον σε συνδυασμ με δυναττητα ανψωσης ως 20.000 kg, πως και ξεχωριστ επσης για την μετακνηση ογκωδν κιβωτων, υπρχουν δυο βαρολκα με δναμη λξης ως 3.500 kg τα οποα μπορον να μετακινονται κατ μκος της καμπνας-φορτου.

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis
τρακτος

Δετερο κατστρωμα ατρκτου: Εκε βρσκεται το πιλοτηρου, δυο τρκλινα διαμερσματα ανπαυσης πληρματος, γκαρνταρμπα, κουζνα, τουαλτα και περαιτρω ως το κεντρικ τμμα, εγκατστησαν τον ηλεκτρονικ εξοπλισμ.

Πσω απ το κεντρικ τμμα βρσκεται ο θλαμος επιβατν χωρητικτητας ως 20 ατμων (συνοδο φορτου) εξοπλισμνο μα καθσματα, γκαρνταρμπες, κουζνα, ψυγεο, και δυο τουαλτες. Και στις δυο καμπνες υπρχει εξοπλισμς κτακτης ανγκης, αποτελομενος απ σχεδες εξωλμβιες, φορητος ασυρμτους, αποθματα τροφμων και νερο.

Πτρυγα: - Αποτελεται απ τσσερις δοκος με 23 ribs. Γωνα βλους στον ξονα χορδς – 28 μορες.

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis
Πτρυγα

Γωνα τοποθτησης πτρυγας - 3 μορες 30', (-3,30 μορες). Με διατομς πτρυγας στην ρζα P-185-13,7A με σχετικ ποσοστιαο πχος 13,7%, στα ακροπτεργια – P-185-9A, με ποσοστιαο πχος 9%.

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis
Κεντρικ τμμα πτρυγας

Ουραο πτρωμα: Με γωνα βλους 32,75 μοιρν (και δεδρο γωνα πρπτωσης -1 μορα). Με αεροτομς στην χορδ / ρζας της NACA-0009, 9792 MB με ποσοστιαο πχος 9,9% εν στο κρο της κορυφς – τπου NACA-0007,6032 MB με ποσοστιαο πχος 7,6%.

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis
Οριζντιο πτρωμα

Τα πηδλια ανδου-καθδου χει τξο κνησης: 30 μορες πνω, 20 μορες κτω, και μπορε να περιοριστε ως 11 μορες και 7,5 μορες αντστοιχα.

Το κθετο πτρωμα με γωνα βλους – 40 μορες. Με αεροτομς στην ρζα του κθετου P-86s-12 VO με ποσοστιαο πχος 12% και στο κρο του καθτου P-86s-10VO με ποσοστιαο πχος 10%

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis
Κθετο πτρωμα

Διαθτει πηδλιο διεθυνσης με τξο κνησης 25 μορες, αριστερ και δεξι εν κατ την πλογηση του (κατσταση ταξιδιο) περιορζει την κνηση τους ως 3,5' μορες.

Σστημα προσγεωσης: Το Σ/Π αποτελεται απ 24 τροχος (τσσερις στο ριναο τροχ και 10 διπλος τροχος στο κριο σκλος).

Η πεση των ελαστικν ανρχεται στα 9,5 kg/cm2 (ριναος τρχος) και στους κριους τα 11 kg/cm2. Το ριναο σκλος ανασρεται προς τα πσω σε φωλε κτω απ το δπεδο. Οι τετραπλο τροχο (αν δο τροχος στο σκλος) εναι διαστσεων 1.120 x450 mm.

Για ευκολα φορτοεκφρτωσης φορτων ο ριναος τροχς μπορε να “γονατσει”. Τα κυρα σκλη ανασρονται σε αεροδυναμικ καλμματα. Φρουν απ διπλος τροχος αν σκλος, διαστσεων 1.270 x 510 mm.

Για την διευκλυνση μετακνησης του αεροσκφους σε αεροδρμια, η πρτη σειρ και η πμπτη του κυρου σκλους εναι ελεγχμενη ταν το αεροπλνο τροχοδρομε στους διδρομους. Επσης το κριο σκλος εναι ρυθμιζμενο για την διευκλυνση φορτοεκφρτωσης φορτων.

Προωθητικ σστημα: Το An-124 διαθτει τσσερις κινητρες τουρμποφν διπλς ρος D-18T, και εναι εφοδιασμνο με δυο βοηθητικ ηλεκτροπαραγωγ στοιχει (APU) τπου TA-12, εγκαταστημνα στους θλακες του κυρου σκλους Σ/Π (αριστερ και δεξι).

Τα κασιμα του υπολογζονται σε 213.000 κιλ και μοιρζονται σε 13 δεξαμενς ενσωματωμνες στην πτρυγα.

 
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΩΝ ΟΨΕΩΝ  
An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Antonov
/
Εμπορικ Μεταγωγικ Αεροσκφος
7-8,
4 Progress (V.A. Lotarev) D-18T III-series
, kN
4 x 234,9
, m
69,10
/, m
21,08
, m
73,30
, m2
628,50
. , kg
405.000
, kg
392.000
, kg
173.000
, kg
212.350
. , km/h
865
. , km/h
800-850
, km
16.500
, km
4.800
, m
11.600
, kg
88 120.000 kg.
-
     
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos PanitsidisAn - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos PanitsidisAn - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos PanitsidisAn - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos PanitsidisAn - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos PanitsidisAn - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis

An - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos PanitsidisAn - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos PanitsidisAn - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos PanitsidisAn - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos PanitsidisAn - 124-100Μ Ruslan © Konstantinos Panitsidis

     
Download Airplane Comparisons and other useful materials